Storitve

 •   Knjiženje prejetih, izdanih računov, TR, kompenzacije
 •   Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje obveznosti, terjatev, izpis odprtih postavk)
 •   Obračun davka na dodano vrednost (DDV), priprava rekapitulacijskih proočil
 •   Izdelava računovodskih izkazov (medletne in letne bilance)
 •   Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS, AJPES, ZPIZ
 •   Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, kratkotrajno delo, potni stroški
 •   Obračun refundacije bolniške
 •   Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 •   Elektronski plačilni promet
 •   Kadrovsko svetovanje ter izdelava pogodb o zaposlitvi, prijave, odjave v zdravstveno zavarovanje
 •   Pomoč in svetovanju pri odprtju podjetja
 •   drugo računovodsko in poslovno svetovanje

Naslov

Trg izgnancev 2
8250 Brežice

Telefon: 07 499 32 70
Telefax: 07 499 32 712011 / 2014 ©Copyright - Janja Cerjak s.p.
Izvedba: GoFar